Min bakgrund

Jag har arbetat med människor under hela mitt yrkesliv; i Polisen, Regeringskansliet och den kommunala världen. Och jag har jobbat utomlands, i olika kulturer. Jag har flera utbildningar i ledarskap och är nu på mitt sjätte chefsuppdrag. 

 

Genom åren har jag prövat ett stort antal metoder för utveckling för både enskilda individer och organisationer. Ingenting har varit så kraftfullt som coaching. Jag kom i kontakt med professionell coaching 2013, gick utbildning i coachande ledarskap 2014, grundutbildning enligt Internationella coachfederationens kriterier (ACC) 2015 och fördjupningsutbildningen (PCC) 2019. Sedan maj 2020 är jag också ICF-certifierad (ACC).

 

Företagsnamnet, Provocus, är en sammandragning av de latinska orden för "utmanande vän". Det beskriver, tycker jag, på ett bra sätt vad en coach är. Man vill väl men är inte rädd att under processen ställa de jobbiga frågorna.

Sagt om mig som coach:

"Ralf har en sällsynt förmåga att ställa de rätta frågorna vid rätt tillfälle utifrån det uppsatta målet. Han inger ett lugn och en trygghet som har skapat ett rum av tillit där det funnits möjlighet att växa och att hitta vägar som jag tidigare inte velat eller vågat gå på. Han har erfarenhet, empati, närvaro och en otrolig förmåga att även fånga upp det ordlösa i sammanhanget och har därmed kunnat lotsa mig mot det mål jag initialt satte upp. Det har varit av stor betydelse för mig att få hjälp med att definiera mål och mening i livet. Det har på så sätt gett mig en tydligare riktning på min livsväg vilket jag är mycket tacksam för."

"Coachningen har varit bra samtal som har tagit mig framåt i mina utmaningar. Extra bra har varit att Ralf är påläst och ger inspel utifrån forskning. Detta gör att jag har kunnat landa i saker som oroat mig. Han har gett mig bra boktips så att jag har kunnat lära mig mera. Han är följsam och har låtit mig styra innehållet i samtalen. Ralf är positivt stärkande. Han har en positiv ton i samtalen och det ger energi till mig som klient."

  • LinkedIn Basic Black