top of page
Min bakgrund

Jag har arbetat med människor under hela mitt yrkesliv; i Polisen, Regeringskansliet och den kommunala världen. Och jag har jobbat utomlands, i olika kulturer. Jag har flera utbildningar i ledarskap och är nu på mitt sjätte chefsuppdrag. 

 

Genom åren har jag prövat ett stort antal metoder för utveckling för både enskilda individer och organisationer. Ingenting har varit så kraftfullt som coaching. Jag kom i kontakt med professionell coaching 2013, gick utbildning i coachande ledarskap 2014, grundutbildning enligt Internationella coachfederationens kriterier (ACC) 2015 och fördjupningsutbildningen (PCC) 2019. Jag fortsätter hela tiden att höja min kompetens. Till exempel gick jag hösten 2020 en högskoleutbildning i coachande ledarskap och under 2021 utbildade jag mig inom psykologi på Mittuniversitetet.

 

Företagsnamnet, Provocus, är en sammandragning av de latinska orden för "utmanande vän". Det beskriver, tycker jag, på ett bra sätt vad en coach är. Man vill väl men är inte rädd att under processen ställa de jobbiga frågorna.

Sagt om mig som coach:

"Jag kontaktade Ralf i samband med att jag sökte nytt jobb. Med hjälp av Ralfs ödmjuka, icke fördömande och öppna frågor att få mig att komma på mina egna svar så resulterade det i att jag fått ett nytt roligt och intressant jobb. Ralf är ett utomordentligt bra bollplank som lyssnar och ger bra feedback. Jag har fått "hemläxor" att fundera över mellan gångerna vi hörts/setts vilket gjort att jag kommit in på rätt spår på min resa. Ralf finns där som en klippa att luta sig mot. Jag kan varmt rekommendera att ta kontakt med Ralf. Jag kommer att be om råd och hjälp framöver på min livsresa. Hans kluriga och förnuftiga sätt att få en på rätt är fantastiskt! En sann utmanande vän!"

"I ett brytningsskede av min karriär hjälpte Ralf mig vidare. Med sitt professionella angreppssätt bjuder Ralf på en resa genom din inre tankevärld och får dig att finna klarhet vid tider av stora beslut. Jag kan varmt rekommendera honom till alla som vill nå nästa steg i sin karriär, oberoende av yrkesval eller ålder är han en lysande coach för dig."

"Våra samtal har satt igång en process som troligtvis bara är början på ett nytt sätt att reflektera. Jag känner att du i våra samtal tvingat mig att ta ansvar för mina känslor och tankar. Jag hade en syn på coaching innan våra samtal att det handlade om att få hjälp att sortera sina tankar och tänka och agera mer rationellt i tillvaron. Efter våra samtal har jag insett att coachingen för mig mer handlar om att ta befäl över min livssyn och navigation på resan. För mig har slutsaterna varit av mindre vikt. Men känslan av att jag tar ansvar för mina beslut och upplevelser ger mig någon typ av trygghet och mening."

"Ralf har en sällsynt förmåga att ställa de rätta frågorna vid rätt tillfälle utifrån det uppsatta målet. Han inger ett lugn och en trygghet som har skapat ett rum av tillit där det funnits möjlighet att växa och att hitta vägar som jag tidigare inte velat eller vågat gå på. Han har erfarenhet, empati, närvaro och en otrolig förmåga att även fånga upp det ordlösa i sammanhanget och har därmed kunnat lotsa mig mot det mål jag initialt satte upp. Det har varit av stor betydelse för mig att få hjälp med att definiera mål och mening i livet. Det har på så sätt gett mig en tydligare riktning på min livsväg vilket jag är mycket tacksam för."

"Coachningen har varit bra samtal som har tagit mig framåt i mina utmaningar. Extra bra har varit att Ralf är påläst och ger inspel utifrån forskning. Detta gör att jag har kunnat landa i saker som oroat mig. Han har gett mig bra boktips så att jag har kunnat lära mig mera. Han är följsam och har låtit mig styra innehållet i samtalen. Ralf är positivt stärkande. Han har en positiv ton i samtalen och det ger energi till mig som klient."

”Jag tyckte coachningen var väldigt givande. Främst för att de frågor som ställdes var värda att fundera över, även om man trodde man hade svar på dem på en gång så märkte man när man haft med sig dem ett par dagar att det egentliga svaret var något annat. Även efter coachingen avslutades har jag påmint mig om vad som sades och på så sätt hamnat på rätt spår igen för egen maskin.”

bottom of page