top of page
Om ledarskap

Det finns oändligt mycket skrivet och sagt om ledarskap. Jag har en rad utbildningar i ledarskap och har haft uppdrag som chef i många år i flera organisationer, huvudsakligen på strategisk nivå.

 

När jag coachar chefer i deras ledarskap utgår jag från helheten så att vi kan placera in nuläget och det önskade läget i ett sammanhang. Sedan bestämmer vi vad det är vi ska jobba för att utveckla.

 

Som individer är vi olika, till och med unika, även om vi samtidigt är lika. En ledare behöver först och främst förstå sig själv och de som finns omkring. Ibland är det bra att använda någon av de förenklade modeller som beskriver likheter och olikheter hos människor, men var och en är unik och det måste vara grunden för samtalet.

På senare år har kunskapen vuxit dramatiskt om hur hjärnan fungerar och hur det påverkar förutsättningarna för ledarskap. Förenklat kan man säga att hjärnan bara har två sätt att förhålla sig till och reagera på det som sker i omgivningen: "Det här känns bra", eller "det här verkar farligt". Och den skannar först efter obehag/fara. Om man som chef inte tänker sig för så kan man oavsiktligt aktivera larmcentra, amygdala, hos sina underställda chefer och medarbetare. Då minskar kreativiteten och hjärnan fokuserar på det upplevda hotet. En chef med kunskaper om det här kan skapa trygghet i gruppen vilket i förlängningen gör mycket för resultatet.

 

bottom of page