top of page
Om coaching

Coaching kan naturligtvis beskrivas på flera sätt. För mig handlar det primärt om tre saker:

 

- ökad medvetenhet,

- ansvar, 

- rörelse framåt.

 

Först är det viktigt att öka medvetenheten om vad problemet/utmaningen egentligen gäller. 

 

Vi jobbar med att se frågan ur olika perspektiv och håller kvar samtalet i de olika delarna till dess de är tillräckligt belysta. Det är inte ovanligt att det visar sig att frågan i grunden handlar om något annat än det man först tror. Det har vi nog alla varit med om och visst ger redan den aha-upplevelsen kraft och energi att göra något åt saken? 

 

Sedan gäller det att reda ut vilket ansvar du som klient har i den fråga det handlar om. Ofta kan vi påverka vår situation mer än vi tror om vi kommer ur de tankebanor vi har fastnat i och ser mer kreativt på situationen. Bara att tydligare se vilka möjligheter vi faktiskt har ger ofta kraft att ta itu med frågan på ett annat sätt än tidigare. I andra fall tar vi på oss ett större ansvar än vi egentligen har. Då behöver vi i stället bli bättre på att fokusera på det vi kan påverka, och kanske på att få de andra som har ansvar att ta sitt. Att se mer klart på vem som ansvarar för vad kan också minska den frustration vi känner och underlätta för oss att rikta energin åt rätt håll.

Slutligen är syftet att skapa en rörelse framåt. Det är ofta det svåraste. Vi har väl alla lite dåligt samvete för att vi inte har tagit tag i sådant som vi vet vi borde ändra. Den förändring vi står inför kanske är för stor för att vi ska kunna genomföra den direkt i sin helhet. Eller tillvaron kan vara fylld med så många andra krav att vi inte riktigt orkar ta itu med mer. Men ett första steg kan man alltid ta, och sedan ett till. För varje steg vi tar blir det lättare att ta nästa. Till slut är hela förändringen genomförd på ett uthålligt sätt. Det är en seger! Med en coach är det lättare att komma dit – och svårare att fuska ;)

En viktig poäng är att en coach varken är mentor eller terapeut. Utgångspunkten är att den coachade har de förmågor och kompetenser som krävs. Coachen underlättar processen att definiera frågeställningen och genomföra den förändring som den coachade är ute efter.

Det viktigaste verktyget en coach har är samtalet. Som coach har jag utbildning och erfarenhet av att till exempel ställa frågor, spegla, identifiera ord som klienten ofta använder eller betonar, lyssna efter känslor och iaktta kroppsspråk – och att använda allt det för att öka klientens förmåga att åstadkomma förändring. Jag fascineras av den kraft det går att skapa och känner nog själv nästan lika mycket glädje och energi av att se klienten lyckas som han eller hon gör ;) 

Grunderna för det mesta som görs inom coaching är alltså medvetenhet, ansvar och 

rörelse framåt. Därutöver finns det olika sätt att arbeta. Jag föredrar det som kallas systemisk coaching. Liksom delarna i ett ekosystem i naturen hänger ihop så att om vi gör något på ett område så påverkar det ett annat, så hänger olika delar i vår livsstil ihop. Till exempel så påverkar privatlivet jobbet och tvärtom. Det innebär att det ofta är klokt att inte genast ta itu med den specifika fråga vi ser framför oss, utan att först sätta den i ett större sammanhang utifrån hur vår tillvaro ser ut i stort. Det innebär också att varje steg i vår förändring behöver vara realistiskt och fungera bra även i förhållande till vårt liv i övrigt och vår omgivning. För varje sådant steg vi tar så både mår och presterar vi bättre. Det ger styrka att fortsätta och sannolikheten ökar att vi kommer att lyckas.

bottom of page