top of page
Mina tjänster

Om du är chef och söker en coach för att

  • du har en svår situation som du vill bolla med någon,

  • du vill få din ledningsgrupp att fungera bättre,

  • du vill utvecklas i ditt ledarskap, eller

  • du vill ge någon av dina underställda chefer extra stöd i sin utveckling ...

... då har jag varit där du är, många gånger.

Eller kanske jobbar du på en HR-avdelning och ska hjälpa en chef med något av det ovan?

 

Hör av dig så tar vi ett förutsättningslöst samtal och hittar en väg framåt!

Om du är privatperson och har något som skaver och som du inte lyckas komma till rätta med så hjälper jag dig gärna. Det kan till exempel handa om att

  • få bättre balans i livet

  • karriärbyte

  • relationer

bottom of page